O Knjigi

Navdih za to knjigo sem dobil, ko sem prebral spomine Miloša Vauhnika: PE-FAU in XX. stoletje. Spoznal sem, da si lahko znanje o pomembnih zgodovinskih dogodkih zelo utrdimo, če (s)poznamo tudi ozadje, podrobnosti in udeležence na vseh ravneh. Po navadi nas zgodovine  učijo le skozi dogodke in oblikovalce na najvišji ravni, kot na primer »General Maister je zavzel Maribor …« Meni pa je šele Vauhnikov opis dogajanja na nižji ravni omogočil razumevanje, kako je Maistru uspelo s tako skromnimi sredstvi doseči tako velik uspeh.

Kar nekaj knjig je že napisanih (pa še premalo) in nekaj jih še bo, v katerih je (bo) sistematično opisano obdobje slovenske pomladi, zato jaz nimam niti najmanjše ambicije niti sposobnosti (za to so najboljši zgodovinarji), da bi kar koli prikazoval v urejenem časovnem zaporedju in se dotikal področij, kjer sam nisem bil udeležen ter informiran »iz prve roke«.

Dodajati nameravam le spomine na svoj skromni prispevek k projektu, ki se je izkazal za najbolj veličastnega v vsej slovenski zgodovini: izgradnji (in obrambi) prve samostojne slovenske države. Nisem bil ravno »na vrhu« politike v tem obdobju, bil pa sem »blizu vrha« in se zato čutim usposobljenega, da tudi kaj pokomentiram ali pojasnim, kar morda drugi pisci naše zgodovine sicer ne bi (z)vedeli. Že vnaprej zato zavračam morebitne očitke o ne-objektivnem pristopu: seveda – gre za (izrazito subjektivne) moje spomine in ocene takratnega dogajana.j

S pomočjo dodanega seznama omenjenih oseb bo bralec lahko ugotovil (ali si potrdil):

  • KDO je bil za demokratizacijo in kdo za ohranitev totalitarnega sistema.
  • KDO je bil za samostojno Slovenijo in kdo za Jugoslavijo.
  • KDO si je želel, da bi plebiscit uspel in kdo bi rajši videl, da, ne bi.
  • KDO je bil v Demosu iz prepričanja in kdo iz preračunljivosti.
  • KDO je začenjal rušiti Peterletovo vlado.
  • KDO je rušil Demos in kdo ga je branil.
  • KDO je bil za bolj demokratičen volilni sistem in kdo za sedanje stanje.
  • KDO je bil pravi desničar in kdo le, dokler je pričakoval od tega koristi.