01 O Knjigi

Navdih za to knjigo sem dobil, ko sem prebral spomine Miloša Vauhnika: PE-FAU in XX. stoletje. Spoznal sem, da si lahko znanje o pomembnih zgodovinskih dogodkih zelo utrdimo, če (s)poznamo tudi ozadje, podrobnosti in udeležence na vseh ravneh. Po navadi nas zgodovine  učijo le skozi dogodke in oblikovalce na najvišji ravni, kot na primer »General Maister je zavzel Maribor …« Meni pa je šele Vauhnikov opis dogajanja na nižji ravni omogočil razumevanje, kako je Maistru uspelo s tako skromnimi sredstvi doseči tako velik uspeh.

Kar nekaj knjig je že napisanih (pa še premalo) in nekaj jih še bo, v katerih je (bo) sistematično opisano obdobje slovenske pomladi, zato jaz nimam niti najmanjše ambicije niti sposobnosti (za to so najboljši zgodovinarji), da bi kar koli prikazoval v urejenem časovnem zaporedju in se dotikal področij, kjer sam nisem bil udeležen ter informiran »iz prve roke«.

Dodajati nameravam le spomine na svoj skromni prispevek k projektu, ki se je izkazal za najbolj veličastnega v vsej slovenski zgodovini: izgradnji (in obrambi) prve samostojne slovenske države. Nisem bil ravno »na vrhu« politike v tem obdobju, bil pa sem »blizu vrha« in se zato čutim usposobljenega, da tudi kaj pokomentiram ali pojasnim, kar morda drugi pisci naše zgodovine sicer ne bi (z)vedeli. Že vnaprej zato zavračam morebitne očitke o ne-objektivnem pristopu: seveda – gre za (izrazito subjektivne) moje spomine in ocene takratnega dogajana.j

S pomočjo dodanega seznama omenjenih oseb bo bralec lahko ugotovil (ali si potrdil):

  • KDO je bil za demokratizacijo in kdo za ohranitev totalitarnega sistema.
  • KDO je bil za samostojno Slovenijo in kdo za Jugoslavijo.
  • KDO si je želel, da bi plebiscit uspel in kdo bi rajši videl, da, ne bi.
  • KDO je bil v Demosu iz prepričanja in kdo iz preračunljivosti.
  • KDO je začenjal rušiti Peterletovo vlado.
  • KDO je rušil Demos in kdo ga je branil.
  • KDO je bil za bolj demokratičen volilni sistem in kdo za sedanje stanje.
  • KDO je bil pravi desničar in kdo le, dokler je pričakoval od tega koristi.

02 Predstavitev knjige v Muzeju novejse zgodovine 30.5.2018

V sredo, 30. maja 2018 je v Muzeju novejše zgodovine potekala predstavitev knjige V objemu slovenske pomladi. V pogovoru so sodelovali: Anton Tomažič, Dr. Hubert Požarnik, Dr. Rosvita Pesek, Mag. Igor Omerza Moderator: dr. Ali Žerdin

03 Matjaž Brojan o knjigi

Bil je prelomni čas, čas, ki nam ga je bilo dano preživeti. Zgodila se nam je OSAMOSVOJITEV: države in uresničitev tisočletnih želja Slovencev.  To je bilo kratko, nekaj drobcenih let dolgo obdobje, ki je  pripeljalo do dejstva, da smo po njem postali svoji gospodarji, nič več  podložniki dotedanjim cesarsko kraljevim in drugim (revolucionarnim) gospodarjem.  Rečemo lahko, da je bil to srečni čas, ki nam ga je bilo po namigu usode v našem  življenju dano doživeti.

Središčni dejavnik tega   pomembnega, a za tiste,  slovenstvu predane ljudi  tudi nevarnega, kreganj in vsakršnih razprtij  polnega časa, je bil DEMOS – koalicija ljudi, ki so si posebej srčno želeli na demokratičnih osnovah  uresničitve  velikega cilja – osamosvojitve.  

Demokratična opozicija Slovenije, kar DEMOS v razvezi pojma pomeni, je s  strnitvijo sil  v pravem času in na pravi način postavila tudi prave cilje, ki jih je s svojimi ukrepi – referendumom, različnimi pravnimi ukrepi in volitvami tistega decembrskega dne tudi dosegla. Eden glavnih dejavnikov v tem, za Slovence tako usodnem in nadvse pomembnem procesu, je bil naš občan ANTON TOMAŽIČ z Vira. Ne le, da je bil – kot pravi sam – »zraven«, bil je eden tistih, ki si je z držo, ravnanji in srčnim zavzemanjem za prave cilje zaslužil status, da je bil in ostal resnični in pravi osamosvojitelj ter politik tistega usodnega časa. Četudi je potem prav hitro prišlo do razkola in razpada DEMOSA, to ne more izničiti velikega dosežka slovenske poenotenosti v tistem času, a tudi prispevka, ki ga je v tem velikem dejanju slovenstva prispeval Anton Tomažič.

--------------------------------------------------------------------------------------

Te dni je pri MOHORJEVI ZALOŽBI v Celovcu izšla njegova knjiga V OBJEMU SLOVENSKE POMLADI, ki prinaša v strnjeni, dokumentarni podobi Tomažičeve poglede na tisti prelomni čas, poglede, ki jih  poudarja in potrjuje svojo nezmotljivo govorico množica dokumentov, osebnih spominov, člankov, magnetogramov in vsega tistega, kar je Tomažič v knjigo zbral. Če bi kdo že zaradi  kakršnegakoli, predvsem ideološkega  nasprotovanja hotel avtorju ugovarjati, pa tega spričo neverjetne količine skrbno zbranega dokumentarnega  gradiva ne more. To gradivo seveda govori s svojo govorico. Tomažič se v omenjeni, za Slovenijo in Slovence tako zelo krizni čas, ni pridružil zadnji hip, ko bi presodil, da je pravi trenutek biti »zraven«, temveč  je bil  z vsem svojim bitjem in žitjem eden od pionirjev slovenske pomladi.  Veliko dejanje slovenstva je  Tomažič soustvarjal od samega začetka, ko so najbolj ozaveščeni Slovenci (in tudi najpogumnejši) zaslutili, da morajo stopiti skupaj  v udejanjanju velikega narodovega cilja. Tone  je poprej soustvarjal Slovensko demokratično zavezo in postal član njenega izvršilnega  odbora. Bil je dejavnik v Narodnih demokratih, saj si je kot podpredsednik prizadeval, da bi duh DEMOSA med Slovenci obstal tudi potem, ko je zaradi notranjih razprtij (kako slovensko !!!)  ta razpadel. Demokratični pluralizem je bil in ostal njegov ideal, ki pa ga zaradi svojega političnega duha na Slovenskem Tomažiču ni bilo dano doživeti. Še danes ga je  težko celo zaslutiti, kaj šele doživeti!

Njegovi zavezniki v knjigi so dokumenti. Množica dokumentov na enem mestu. Ti dokumenti, posebej kot faksimili, so tisto blago, ki mu tudi najbolj zagrizeni nasprotniki  trditev in dejstev, ki jih le-ti prinašajo,  ne morejo nasprotovati. Tako lahko rečemo, da knjiga na zajetnih 535 straneh prinaša  resnico o našem osamosvajanju. Tudi to  nam omogoča, da uvidimo po dobrih dveh desetletjih, odkar živimo v svoji državi, da uvidimo,  kdo je bil resnični t. j. predani član Demosa, in kdo se mu je pridružil le zaradi lastne preračunljivosti; kdo se je potegoval za samostojno Slovenijo in kdo je bil proti njej; kdo je bil pravi akter rušenja Demosa in kdo njegov branitelj. Prinaša nam spoznanje predvsem tega, kdo je bil pravi demokrat in kdo oni, ki je s figo v žepu sodeloval v prelomnih časih Slovenije.

Danes doživljamo v mnogih oddajah predvajane televizijske posnetke zaslužnih osamosvojiteljev, ki se drenjajo okoli predsednika države.  Med njimi prepoznavamo tudi mnoge,  danes etablirane politike, ki so bili v omenjenih prelomnih časih proti samostojni Sloveniji; proti plebiscitu, pač pa za ohranitev Jugoslavije in njenega totalitarnega sistema; sploh vsega, kar je povozil novi demokratični čas (kakršenkoli je že) in vse, kar je prišlo z njim. Velik zagovornik demokratične podobe Slovenije in osamosvojitelj Slovencev je bil Anton Tomažič.

Za omenjene cilje je živel, o njih govoril in si zanje srčno prizadeval. Njegovim besedam: »Za mojo domovino Slovenijo, ki jo imam srečno rad, bi dal tudi življenje,« so se mnogi posmehovali z ironijo, sarkazmom in omalovaževanjem so grdo podcenjevali njega in vse, kar nam danes dobrega prinaša v objemu in v lepe spomine  objeta slovenska pomlad. Za  dejanje resnice o  usodnem času moje in tvoje domovine avtorju iskreno čestitam.

 

Matjaž Brojan

04 BRALCI O KNJIGI

Ste že prebrali mojo knjigo?
Bi jo kaj komentirali?
Že vnaprej hvala!

DOSEDANJA MNENJA

Milan Matos: Knjiga je odličen dokument prelomnih časov!

Vlasta Sagadin: Čestitke. Knjigo ze berem. Super dokumant časa, ki sem ga soustvarjala.

Bine Traven: No pa jo imam! Že začne se zelo obetavno.Hvala g.Tomažič za avtogram in posvetilo!����
Berite Tomažičevo knjigo, kjer boste našli podrobeno analizo in dokumente za volilni sistem, kakršnega in zakaj ga imamo.

Jožef Horvat: Hvala, Anton Tomažič - legenda slovenske pomladi.

Metka Bercic: Sedaj mi je marsikaj bolj jasno. Se nisem zavedala ozadja, kako se je delala naša drzava.

Rosvita Pesek: Spet smo klepetali o tistih usodnih časih. Ko se je rojevala demokracija in nova država. Čestitke @AntonTomazic za novo koristno branje.

Igor Gošte: Berem vašo knjigo. Čudovita je. Hvala za njo.

Marija Golob: Bog ne daj,da vas ubijejo g.Tomažič, kdo bo pa objavljal resnico

Tomaž Rojc: Knjigo sem z zanimanjem prelistaval. Prebiranje dela, ki obravnava slovensko pomlad, je bilo obujajoče...

Matjaž Brojan: Njegovi zavezniki v knjigi so dokumenti. Množica dokumentov na enem mestu. Ti dokumenti, posebej kot faksimili, so tisto blago, ki mu tudi najbolj zagrizeni nasprotniki trditev in dejstev, ki jih le-ti prinašajo, ne morejo nasprotovati. Tako lahko rečemo, da knjiga na zajetnih 535 straneh prinaša resnico o našem osamosvajanju.

Ernest Margon: Knjigo V objemu slovenske pomladi v vsako slovensko knjižnico!